Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fhalina.pl 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.fhalina.pl jest własnością firmy:
 
F.H. Alina
ul. Strażacka 1
83-050 Kolbudy
NIP: 877 118 64 26
 
1. Klientem serwisu www.fhalina.pl może być wyłącznie firma. Firmy, które zarejestrują się w bazie danych sklepu jako Klienci będą posiadać unikatowy login i hasło. Klient oświadcza jednocześnie, że wpisane przez niego dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Poprawne wypełnienie formularza rejestrowego powoduje uaktywnienie konta użytkownika. Konto użytkownika jest własnością Sklepu i może zostać usunięte bez podawania przyczyn.
 
2. Klient wysyłając do sklepu internetowego www.fhalina.pl zamówienie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sprzedający jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
 
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych DZ.U.Nr 133 poz. 833. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty oraz żądania ich usunięcia.
 
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie bądź wprowadzania w nich zmian.
 
5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.
 
6. Wygląd towarów oferowanych w sklepie może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach.
 
II. ZAMÓWIENIA
 
1. Zamówienia poprzez stronę internetową www.fhalina.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 
2. Zamówienie konstruowane jest na zasadzie wypełniania koszyka. Umieszczenie towaru w koszyku nie jest równoznaczne z jego zakupem.
 
3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest poprawne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie www.fhalina.pl, wybór formy płatności, zapoznanie sie z regulaminem i jego akceptacją oraz przesłanie zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia swoich danych, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 
4. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
 
5. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.
 
6. Umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Kupującego wpłaty na konto bankowe.
 
7. Zamówienia w Sklepie są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 
8. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w ofercie sklepu są cenami brutto.
 
9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena produktu aktualna i widoczna na stronach sklepu w chwili składania zamówienia.
 
10. Ceny produktów oferowanych w sklepie nie zawierają kosztów dostawy.
 
11. W przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od sklepu, zastrzega on sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień, bądź przedłużenia czasu realizacji. Informacje o brakach, bądź wydłużonym czasie realizacji, będą przekazywane klientowi tak szybko jak to tylko możliwe. 
 
12. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie.
 
13. Klient składając zamówienie jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 
III. PŁATNOŚCI
 
1. Sklep Internetowy www.fhalina.pl proponuje następujące formy płatności:
 
Przelew na konto bankowe przed wysyłką towaru
F.H. Alina
mBank 91 1140 2004 0000 3102 8327 4566
w tytule przelewu należy podać numer zamówienia
 
2. Zamówienia w formie „przelew bankowy”, z których wpływ środków nie zostanie odnotowany w ciągu 14 dni roboczych zostają automatycznie anulowane.
 
IV. DOSTAWA
 
1. Zakupiony towar dostarczamy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy Poczty Polskiej.
Opłata za dostarczenie uzależniona jest od wagi przesyłki.
 
2. Faktura VAT, bądź inne dokumenty dostawy wystawione przez F.H. Alina dołączone będą każdorazowo do wysyłanego towaru; dokumenty znajdują się w kopercie wewnątrz opakowania.
 
3. Zakupiony towar będzie dostarczony pod adres wskazany na formularzu zamówienia. Klient zobowiązany jest do informowania sklepu o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczenia przesyłek, a także o zmianach kontaktowego adresu e-mail i numeru telefonu pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.
 
4. Kupujący, pod rygorem utraty prawa do reklamacji zamówienia, zobowiązany jest do weryfikacji otrzymanej dostawy pod kątem ilościowym i rodzajowym tak w zakresie tożsamości towaru, jak i jego ilości z informacjami zawartymi na fakturze, bądź innym dokumencie dostawy, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
 
5. Jeżeli klient stwierdzi, że przesyłka jest uszkodzona, należy wtedy wraz z kurierem sporządzić protokół reklamacyjny, który będzie podstawą do przyjęcia reklamacji.
 
6. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie przewoźnikowi. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".
 
7. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru, na kupującego przechodzi prawo własności, oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 
8. Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Firma F.H.Alina  zastrzega sobie zmianę terminu dostawy z przyczyn od nas niezależnych. 
 
9. W przypadku odmowy odbioru przesyłki, bez wcześniejszej rezygnacji, koszty dostawy i odesłania ponosi klient.
 
 
V. GWARANCJE I REKLAMACJE
 
1. Firma F.H. Alina oświadcza, iż oferowane w serwisie www.fhalina.pl towary są najwyższej możliwej jakości.
 
2. Firma F.H. Alina nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego lub nieumiejętnego zastosowania zakupionych produktów oraz sklep nie będzie w żadnym wypadku odpowiadał wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu nieprawidłowego użytkowania oferowanych przez nas towarów.
 
3. W przypadku wykrycia wad technicznych prosimy o skontaktowanie się z nasza firmą w celu omówienia sposobu wymiany produktu, zamiany na inny lub zwrotu pieniędzy.
 
4. Wszelkie reklamacje dotyczące pomyłkowo dokonanych transakcji wynikających z nieznajomości bądź nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
 
5. Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi firma F.H. Alina.
 
6. Zwracany towar powinien mieć oryginalne opakowanie, zawierać wszystkie elementy. Do towaru należy dołączyć dowód sprzedaży.
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu.
 
2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 
3. Sprawy sporne będą rozstrzygane przed właściwym sądem.
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
5. Prezentacja zawartości sklepu www.fhalina.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 

Przejdź do strony głównej
Filmy
INSTRUKCJA ZAMAWIANIA
ZDJĘCIA NA PORCELANIE


 

INSTRUKCJA NAKLEJANIA
FOTOKRYSZTAŁU
I FOTOPORCELANY
NA NAGROBKU
 
FOTOPORCELANA
NA TAŚMĘ 3M
FOTOKRYSZTAŁ
NA TAŚMĘ 3M
FOTOPORCELANA
NA SILIKON
Dane Adresowe
Adres korespondencyjny:
F.H. Alina 
ul. Strażacka 1
83-050 Lublewo Gdańskie 


Kontakt z biurem: 
w godz. 8.00-16.00
tel. (058) 303 62 62
tel. (058) 300 41 36
alina@fotoalfa.com.pl

Dane do faktury:
Firma Handlowa "Alina"
Krzysztof Kozicki
ul. Strażacka 1
83-050 Lublewo Gdańskie
NIP 877 118 64 26
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu